WYPOSAŻENIE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ 

   Samochód ratownictwa technicznego - Ford Transit, zakupiony w 2002 roku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Urzędu Gminy Małkinia Górna.


   Samochód gaśniczy ciężki - Jelcz GCBA, rok produkcji 1987, zakupiony ze środków Urzędu Gminy na początku lat dziewięćdziesiątych, poddany w roku 2002 gruntownej modernizacji.

   Samochód gaśniczy średni - Star 244 GBA, rok produkcji 1990, zakupiony w 1999 roku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Urzędu Gminy Małkinia Górna.


   Samochód ratowniczo-gaśniczy średni  (GBA 2,5/16) MAN TGM 13.280 4x4, zakupiony w 2008 roku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendanta Głównego PSP oraz Urzędu Gminy Małkinia Górna.
   Pojazd, przeznaczony do udziału w akcjach gaśniczych oraz ratownictwa technicznego. Wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2,5 m3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 0,25 m3. Posiada nowoczesną dwuzakresową autopompę wirową o max. wydajności 2600 l/min (przy wolnym wypływie) oraz na wysokim ciśnieniu max. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Oprócz podstawowego sprzętu pożarniczego i armatury wodno-pianowej pojazd wyposażony został dodatkowo w sprzęt służący do usuwania skutków wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń.

   Samochód specjalny (SH 18) Star 200, rok produkcji 1985. Pojazd wyposażony w hydrauliczny podnośnik z podest roboczy o udźwigu 200 kg, przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych do wysokości 18m. Przekazany przez PSP w Ostrowi Mazowieckiej.


   Samochód Lublin, zakupiony i wyposażany w sprzęt ratownictwa wodnego. Zakupiony w 1998 roku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urzędu Gminy Małkinia Górna, Komendy Głównej PSP w Warszawie oraz PZU Inspektorat w Ostrołęce i Banku Gospodarki Żywnościowej. Pojazd wyposażony jest w sprzęt ratownictwa wodnego.

   Jednostka dysponuje pontonem wodnym z silnikiem, mającym za zadanie służyć do działań na wodach niebezpiecznej rzeki Bug.

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2016 ©

stat4u