Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Z kart historii OSP Małkinia


    Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej sięgają minionego stulecia, dokładnie roku 1919. Historia mówi, że założycielami małkińskiej straży pożarnej byli: Wacław Krysiak, Czesław Założyński oraz Edmund Założyński. Działaniom młodych zapaleńców, miejscowych rolników sprzyjał Jan Przywoźny - ówczesny wójt gminy Orło.
    W roku 1920 Ochotnicza Straż Pożarna to już w pełni zorganizowana jednostka, w stowarzyszeniu której działało wówczas około 30 osób. Pierwszym prezesem był wójt Jan Przywoźny, natomiast stanowisko naczelnika piastował Bronisław Zabłocki. W tym czasie nowo utworzona straż dysponowała pierwszym sprzętem strażackim, a były to: bosaki, sikawa, wóz strażacki, węże ssąco-prądowe oraz beczkowóz. Wiadomo, że ze względu na brak własnej remizy zbiórki odbywały się w sali parafialnej, a ćwiczenia na wolnym powietrzu. Instrukcji szkoleniowych pierwszym strażakom udzielała powiatowa straż z Ostrowi Mazowieckiej.
   Od roku 1924 następuje dynamiczny rozwój straży pożarnej. W tym czasie, w życie zostaje wprowadzony wcześniejszy zamysł organizacji orkiestry strażackiej. Śmiały pomysł zostaje zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu rodaków pochodzących z Małkini, a mieszkających w USA. Dzięki apelowi wystosowanemu do emigracji polskiej w Ameryce udaje się zakupić instrumenty muzyczne oraz wybudować remizę na sprzęt pożarniczy, która mieściła się na terenie posesji parafialnej. Pierwszymi instruktorami orkiestry strażackiej byli nauczyciel Roman Bojkiewicz i organista Kazimierz Grotkowski. Już w roku 1930 małkińska orkiestra strażacka występowała na uroczystościach własnych i państwowych, podnosząc ich rangę.
    Początek lat trzydziestych ubiegłego stulecia to dla małkińskiej straży nadal czas szybkiego rozwoju. Już wówczas strażacy usiłowali zdobyć środki na budowę remizy, co przekładało się na ich wzmożoną aktywność w życiu małkińskiego społeczeństwa. Orkiestra strażacka brała aktywny udział w licznych wydarzeniach kulturalno - oświatowych. Sama we własnym zakresie organizowała imprezy okolicznościowe, zbiórki uliczne, loterie i niezwykle popularne majówki. Ponadto działalność jednostki nie ograniczała się jedynie do terenu własnej gminy, strażacy byli również aktywni na terenie Zarąb Kościelnych, czy Szulborza.
   Oprócz działalności kulturalnej małkińscy strażacy przez cały czas dzielnie walczyli z żywiołami: ogniem i wodą. W roku 1931 odnotowano udział jednostki w akcji ratunkowej 30 gospodarstw pochłanianych przez ogień w Zuzeli. Straż z Małkini ruszyła na ratunek jako jedna z pierwszych. Również w tym samym roku na terenie gminy Małkinia, strażacy brali udział w ratowaniu powodzian ze wsi Borowe.
    Lata 1932 - 1936 to czas intensywnych szkoleń strażaków, m.in. na kursach organizowanych przez Wojewódzką Komendę OSP w Białymstoku, dzięki czemu małkińska straż posiadała w swych szeregach własnych instruktorów. Dzięki szkoleniom i udziale w licznych akcjach gaśniczych małkińscy strażacy w tym czasie odnosili same sukcesy, o czym świadczą zajmowane pierwsze miejsca w powiatowych zawodach.
    W latach 1936 - 1939, czyli przed wybuchem II wojny światowej straż, ze względu na coraz to bardziej napięte stosunki między Polską a Niemcami hitlerowskimi, została włączona do akcji OPL. Małkińska jednostka, jako dobrze wyszkolona i zaopatrzona w niezbędny sprzęt strażacki, odgrywa ważną rolę w strukturach powiatowych. Ze względu na strategiczny węzeł kolejowy przebiegający przez Małkinię, strażacy otrzymali dodatkowe wyposażenie na wypadek wojny i bombardowań. Na terenie Małkini wybudowano kilka zbiorników wodnych oraz specjalną wieżę przy budynku gminnym, na której umieszczono ręczną syrenę alarmową. Ponadto w budynku Urzędu Gminy powstał schron przeciwlotniczy. Działania te nie są bezpodstawne, ponieważ pierwsze naloty niemieckiej Luftwaffe dotykają dotkliwie właśnie ziemię małkińską.
   Wrzesień 1939 roku zastaje strażaków na posterunku, którzy w porę alarmują mieszkańców o nalocie. W tym czasie strażacy z narażeniem życia ratowali domy, mienie i życie ludzi. Bombardowania boleśnie dotknęły Małkinię, straty były ogromne, najbardziej ucierpiały zabudowania w pobliżu torów kolejowych, został również zbombardowany Urząd Gminy, z którego ocalała jedynie wieża alarmowa i sprzęt strażacki będący w akcji ratunkowej. Natomiast nie udało się ocalić instrumentów muzycznych, na które tak ofiarnie strażacy zbierali fundusze.
    W czasie okupacji hitlerowskiej strażacy dobrze zdali egzamin z odwagi i patriotyzmu. Aktywnie włączyli się w działalność konspiracyjną. Pod pretekstem zebrań szkoleniowych przygotowywali się do potencjalnych akcji zbrojnych. W tym czasie nawet rozszerzono działalność straży o kolejne pododdziały w Glinie, Błędnicy i Kańkowie.
    W czasie okupacji zginęło na froncie, w obozach i podczas Powstania Warszawskiego wielu członków OSP Małkinia.
    Bezpośrednio po działaniach wojennych odradza się straż w Małkini, a od roku 1946 podejmuje już normalną działalność. Strażacy po raz kolejny wykazują się zaangażowaniem w sprawy społeczne, znów działają bardzo prężnie. Zadań jest wiele w niepodległej Polsce. W tym czasie dodatkowo strażacy musieli wyremontować urządzenia, uzupełnić brakujący sprzęt i zakupić nowe umundurowanie dla całej jednostki.
   Wówczas też rodzi się idea budowy remizy strażackiej. Środki zdobywają sami strażacy. Już około roku 1947 gotowa jest cała dokumentacja budowy. Plac pod budowę jednostka otrzymała na terenie gruntów należących do GRN. Ze względu na brak środków budowa remizy wydłuża się, natomiast w 1958 roku ulegają zmianie plany budowy, które uwzględniają dodatkowe piętro w budynku remizy. Budowa trwała bardzo długo, ponieważ w latach powojennych było wiele potrzeb, a część środków przeznaczona na remizę przekazywana była na budowę szkół, szpitali, czy mieszkań.
    Obecny budynek oddany został do użytku dopiero w roku 1967. W tamtych czasach pięknym budynkiem szczyciła się cała Małkinia. W sali widowiskowej urządzano różne imprezy kulturalno - rozrywkowe. Nawet przez krótki czas część budynku mieściła ośrodek zdrowia.
    Po nowym budynku przyszedł czas na nowy wóz strażacki, 31 grudnia 1969 roku strażacy otrzymali samochód bojowy "Żuk" wraz z wyposażeniem. Od tego czasu zarówno zakres, jak i teren działalności małkińskiej straży został rozszerzony.
    Lata 1969 - 1976 to okres zmian w wyposażeniu OSP Małkinia. OSP Małkinia często była jednostką przejściową dla wielu samochodów, które następnie trafiały do innych jednostek na terenie gminy. Ponadto dobre wyposażenie w sprzęt pozwalał wcielić OSP Małkinia do działań zawodowej straży pożarnej z Ostrowi.
    Działalność straży w tym czasie cieszy się wielkim uznaniem społeczeństwa, odzwierciedleniem czego jest wiele odznaczeń, wyróżnień, sympatia i pomoc finansowa.
    Dzień 28 października 1979 roku był wielkim wydarzeniem dla jednostki, bowiem, w tym dniu obchodzono 60-tą rocznicę istnienia OSP, a społeczeństwo Małkini w dowód uznania za działalność strażacką ofiarowało jednostce sztandar. Sztandar - symbol przynależności i chwały, zostaje udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Medale i odznaczenia otrzymują również zasłużeni członkowie jednostki.
    Od roku 1979 budynek OSP przez cały czas jest rozbudowywany i modernizowany. Na początku lat osiemdziesiątych do budynku straży dobudowano pomieszczenia garażowe, w roku 1997 zainstalowano w garażach ogrzewanie centralne, a w latach 1999 - 2000 dobudowano do remizy kolejne dwa garaże. W roku 2000 na placu wokół remizy została położona kostka brukowa. Od roku 2002 remiza strażacka posiadała już nowoczesne, elektryczne bramy garażowe, a wyremontowane sale strażackie wraz z pomieszczeniami socjalnymi nadal są wynajmowane na okolicznościowe imprezy. Fundusze w ten sposób pozyskiwane są wykorzystywane na dofinansowanie bieżących inwestycji.  
    W dnia 15 lutego 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Obecnie na terenie powiatu straż małkińska jest drugą co do wielkości jednostką po PSP w Ostrowi Maz.
    Nadal, tak jak to było przed prawie wiekiem, straż z Małkini Górnej aktywnie uczestniczy w życiu społeczeństwa. Obecnie ze względu na możliwości techniczne - na znacznie większą skalę. OSP Małkinia dysponuje aktualnie dobrym sprzętem ratowniczo - gaśniczym. W szeregach OSP wszyscy strażacy posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu, ratownictwa drogowego, czy ratownictwa medycznego.
    Przypadający w tym roku wielki jubileusz 85-tej rocznicy istnienia OSP w Małkini jest świętem całej małkińskiej społeczności, jest to święto ludzi nie baczących na osobiste niebezpieczeństwo, którzy wykonują ciężką służbę na rzecz drugiego człowieka, służbę, która jest ich pasją i bezgranicznym poświęceniem.
    Jak przystało na "Ludzi Służby" małkińska jednostka to "Silna Armia": sprawna, zorganizowana, dbająca o dobro społeczne. Dowodem na te słowa niech będą tytuły "Strażaka Roku" i "Strażaka Miesiąca" województwa mazowieckiego, którymi został nagrodzony obecny naczelnik OSP dh. Witold Biegaj

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-25
Data publikacji:2018-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1863