Wojewódzkie ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze Małkinia Górna 2014

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze
na terenie rozlewni gazu płynnego
AmeriGas Polska Sp. z o.o. w Małkini Górnej

W dniu 8 października 2014 roku w Małkini Górnej na terenie rozlewni gazu płynnego AmeriGas Polska Sp. z o.o. po raz kolejny odbyły się ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy PSP z Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki, Wyszkowa, Płocka, Radomia, Nowego Dworu Mazowieckiego, Wołomina, Warszawy oraz zastępy OSP Małkinia Górna jednostki OSP z powiatu wyszkowskiego. Do ćwiczeń włączyli się również przedstawiciele władz samorządowych, PRM, WIOŚ, Policji oraz kierownictwo zakładu.

Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Małkinia Górna Pan Marek Kubaszewski, Przedstawiciele AmeriGas Polska Sp. z o.o., w osobach Dyrektor ds. Operacyjnych i Technicznych Andrzej Rybarkiewicz i Kierownik Bazy Grzegorz Siwek, Kierownik Rozlewni Łódź- Małkinia Górna Pan Przemysław Puczko, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Województwa Mazowieckiego Pan Andrzej Wyszogrodzki.

Ćwiczenia zostały zorganizowane w ramach corocznych manewrów pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Ćwiczony scenariusz obejmował wyciek gazu i zapłon z rozerwanego węża przeładunkowego do którego dochodzi podczas tankowania zbiornika cysterny gazem LPG na stanowisku rozładunku cystern drogowych w wyniku kolizji dwóch samochodów ciężarowych.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzić czas reakcji straży, taktykę działania, przygotowanie techniczne, merytoryczne, jak i organizacyjne w przypadku tak złożonej i niebezpiecznej dla otoczenia akcji. Ponadto w trakcie ćwiczeń sprawdzono również warianty ratownictwa technicznego, jak uwalnianie poszkodowanego spod samochodu ciężarowego, przy pomocy poduszek pneumatycznych, oraz ratownictwa chemicznego czyli uszczelnianie wycieku z rurociągu.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem w budynku OSP Małkinia Górna w trakcie którego przedstawiono podstawowe założenia, jakie mają na celu tego typu akcje, jak i towarzyszące im wnioski.

Zapraszamy do galeri -
Wojewódzkie ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze Małkinia Górna 2014

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u