Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

W dniu 6 marca 2016 roku o godz. 17:00 w remizie OSP Małkinia Górna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

W zebraniu wzięło udział 45 członków OSP oraz zaproszeni goście Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego - Andrzej Wyszogrodzki.  Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej - bryg. Janusz Iwanowski .

Przedstawiono sprawozdanie z działalności i finansowe OSP za rok 2015. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali: Paweł Mikołajczyk, Michał Murawski, Tadeusz Zawadzki

Powołano zarząd OSP Małkinia Górna w składzie:

Witold Biegaj – prezes
Konferowicz Piotr – naczelnik
Marek Rybnicki – wiceprezes
Zawadzki Michał - z-ca naczelnika
Mikołajczyk Paweł – sekretarz
Zakrzewski Bartosz – skarbnik
Tymiński Grzegorz - gospodarz

Komisja Rewizyjna:

Zawistowski Marcin – przewodniczący
Grzegorz Jagiełło – członek
Marek Przywoźny - członek


 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2016 ©

stat4u