Uroczyste Obchody Dnia Strażaka w Gminie Małkinia Górna

   W dniu 12 maja 2013 roku odbyły się gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez Wójta Gminy, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej oraz OSP Treblinka.

   Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 Mszą Świętą odprawioną w Kościele pw. Przenajświętszej Trójcy i Świętej Anny w Prostyni, celebrowaną przez Proboszcza parafii Księdza Kanonika Ryszarda Zalewskiego, który jest jednocześnie kapelanem strażaków diecezji drohiczyńskiej.

W uroczystych Obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli: Wójt Gminy Małkinia Górna Marek Kubaszewski, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Andrzej Wyszogrodzki, Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Kamiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej starszy brygadier Józef Warchoł, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej młodszy brygadier Janusz Iwanowski, Ksiądz Kanonik Ryszard Zalewski, Ksiądz Kanonik Krzysztof Maksimiuk, Ksiądz Adam Banaszek, starszy kapitan Leszek Falbowski, Komendant Gminny ZOSPRP w Małkini Górnej Witold Biegaj, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej aspirant sztabowy Zbigniew Nietubyć, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Andrzej Sadowski, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście, rodziny strażaków, jak również mieszkańcy gminy.

   W trakcie uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji strażaków, Proboszcz parafii zwracając się do wiernych, podkreślił wagę i znaczenie pracy strażaków, jak również fakt, że to grupa ludzi ciesząca się największym zaufaniem społeczeństwa. Obchody Dnia Strażaka to przede wszystkim symboliczne uhonorowaniem codziennej, jakże ciężkiej i niebezpiecznej pracy wszystkich dzielnych Druhów, dla których niesienie pomocy innym to wartość nadrzędna, stawiana niejednokrotnie ponad własne bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego też Wójt Marek Kubaszewski, który sam jest Druhem przemawiając w tym dniu do zebranych w sposób szczególny podkreślił potrzebę funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie, które jako pierwsze spieszą na ratunek potrzebującym, dzięki czemu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczne.

   Ponadto w trakcie uroczystego apelu Wójt przekazał prezesom wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych listy gratulacyjne o następującej treści; „Bycie strażakiem to służba wymagająca jak żadna inna, gdzie dobro drugiego człowieka często okupione jest heroicznym wręcz bohaterstwem i poświęceniem. Bycie strażakiem to walka z własnymi słabościami, gdy staje się w obliczu niebezpieczeństwa, rzadziej honor, zaszczyty i gratulacje. Dlatego też z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć w imieniu własnym, jak i całej społeczności Gminy Małkinia Górna najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Przede wszystkim życzę Druhom satysfakcji z pełnienia tej doniosłej społecznie służby, bo niewątpliwie Wasza praca w szeregach OSP nią jest. Oby Święty Florian zawsze nad Wami czuwał i nie opuszczał w potrzebie.  Życzę Wam dzielni Druhowie spełnienia wszystkich planów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Dziękuję za trud i ofiarność. Szczególne wyrazy kieruję do Państwa najbliższych, za ich wyjątkową cierpliwość, wyrozumiałość, a często i pomoc w przezwyciężaniu trudów Waszej wymagającej strażackiej służby”.

W trakcie uroczystego apelu szczególnie zasłużeni druhowie otrzymali odznaki i medale.

   ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali: Druh Tadeusz Szydlik, Druh Kazimierz Adrian, Druh Jan Domalewski, Druh Andrzej Złotkowski

    SREBNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA Pożarnictwa otrzymali: Druh Tadeusz Socha, Druh Andrzej Sadowski, Druh Mariusz Żach, Druh Wiesław Kuziak, Druh Kazimierz Guzek, Druh Jerzy Zawisza, Druh Jan Biegaj, Druh Krzysztof Siwek.

   BRAZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POZARNICTWA otrzymali: Druh Janusz Konik, Druh Andrzej Dąbrowski, Druh Marcin Przywoźny.

   ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY nadano następującym Druhom: Piotr Konferowicz, Artur Spaltabaka, Marek Laskowski.

   Tegoroczne Obchody Dnia Strażaka to również jubileusz 45–lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Treblince. Z tej okazji Wójt złożył najserdeczniejsze gratulacje i życzenia całej jednostce, oraz wyróżnił szczególnie zasłużonych Druhów wręczając Im listy pochwalne w dowód uznania i podziękowania za wzorową służbę i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wśród wyróżnionych Druhów znaleźli się: Józef Wierzbicki, Andrzej Spaltabaka, Andrzej Złotkowski, Marian Socha, Jan Konik, Jerzy Borowy, Sylwester Złotkowski, Tadeusz Socha.

   Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście,którzy dziękowali strażakom za ciężką i odpowiedzialną pracę, jak również życzyli dalszych sukcesów w akcjach pożarniczo - ratowniczych. 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2016 ©

stat4u