Strażacy ochotnicy powiatu ostrowskiego wybrali nową władzę

W dniu 21 października 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej obradował IV Zjazd oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ostrowi Mazowieckiej. Był to kolejny etap kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i ogniwach Związku OSP RP, który podsumował pięcioletnią kadencję powiatowej organizacji strażackiej lat 2011-16.

W zjeździe udział wzięli delegaci wybrani na Zjazdach Oddziałów Gminnych Związku, przedstawiciele do nowego Zarządu Powiatowego oraz członkowie ustępujących władz. Swoją obecnością obrady zaszczycili m. in: Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP druh Marek Komorowski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej, mł. brygadier Leszek Falbowski, powiatowy kapelan strażaków ks. kanonik Piotr Kapelański oraz wójtowie gmin: Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne oraz Nur.

Sprawozdanie z działalności przedstawił dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Wyszogrodzki równocześnie wiceprzewodniczący głównego Sądu Honorowego, a także wice-prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego.

Na terenie naszego powiatu działa 80 jednostek OSP zrzeszających 2576 członków, w tym 138 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 158 kobiet. Straże pożarowe posiadają 89 pojazdów pożarniczych oraz niezbędny nowoczesny sprzęt ratowniczy. 75 OSP może prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w tym wyspecjalizowane w zakresie ratownictwa technicznego i drogowego, powodziowego i nawodnego, chemicznego, ratownictwa przedmedycznego i wysokościowego. W 4204 zdarzeniach, jakie zaistniały w okresie minionej kadencji udział brało 7181 samochodów pożaru. W tym 3264 pojazdy strażaków ochotników oraz 30941 ratowników. W tym 15998 osób to strażacy ochotnicy, odpowiednio umundurowani i wyszkoleni do udziału w akcjach. Te cyfry to najważniejszy wyznacznik ogromnego zaangażowania ochotników w zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańcom naszego powiatu. Powyższe działania były możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządów gminnych, które w minionej kadencji przeznaczyły na ten cel ponad 10 mln złotych.

Dodatkowe środki dotacyjne płynęły ze strony MSWiA, Firm Ubezpieczeniowych, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, Funduszu Ubezpieczeniowego Spółek Rolników, Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego (ponad 1.5 mln zł).

Druh Andrzej Wyszogrodzki stwierdził w podsumowaniu kadencji, że OSP i Związek OSP RP dobrze realizowały swoje statutowe zadania. Zasłużyły na słowa uznania i zaskarbiły sobie wdzięczność społeczeństwa. Było to możliwe do osiągnięcia przy sprzyjającym klimacie i wsparciu ze strony samorządów gminnych i samorządu powiatowego, struktur PSP, szeregu instytucji oraz sympatyków ochotniczego pożarnictwa.

IV Zjazd dziękując dotychczasowym strukturom powiatowym, wybrał nowe władze na lata 2016-2021. Na czele powiatowej organizacji strażackiej stanął ponownie druh Andrzej Wyszogrodzki, który pełni tę funkcję od 1998 roku. Wiceprezesami wybrani zostali druhowie Ireneusz Gumkowski (gm. Stary Lubotyń) i Rafał Kowalczyk (gm. Wąsewo), sekretarzem został druh Eugeniusz Bogucki (gm. Boguty Pianki), skarbnikiem druh Jacek Murawski (gm. Nur). Członkiem prezydium druh Józef Rostkowski (gm. Zaręby Kościelne). Komisją Rewizyjną Oddziału Powiatowego pokieruje ponownie druh Ryszard Zakrzewski (gm. Boguty Pianki).

Przedstawicielami do nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali druhowie Rafał Kowalczyk i Andrzej Wyszogrodzki.

Delegatami na IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego oprócz wyżej wymienionych zostali druhowie Ireneusz Gumkowski i Jacek Murawski.

 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2016 ©

stat4u