Rozszczelnienia gazociągu na terenie targowiska w Małkini Górnej

W dniu 5 lutego 2015 roku na terenie targowiska w Małkini Górnej doszło do rozszczelnienia gazociągu. Uszkodzenie nastąpiło wskutek prowadzonych na terenie targowiska prac ziemnych.

O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Straż Pożarna w Ostrowi Mazowieckiej, która następnie przekazała informację do OSP Małkinia Górna. Już po kilku minutach Jednostka OSP Małkinia Górna, była na miejscu zdarzenia i przystąpiła do działania.

Całą akcją kierował komendant powiatowy PSP Ostrów Mazowiecka mł. bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski oraz dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej st.kpt. mgr inż. Krzysztof Gałązka.

W akcji udział brały jednostki PSP Ostrów Mazowiecka, OSP Małkinia Górna, OSP Prostyń, OSP Nur, OSP Zaręby Kościelne.

W wyniku prowadzonych czynności na miejscu zdarzenia podano wodę przez kurtyny wodne, zabezpieczono teren zdarzenia, ewakuowano ludność. Następnie pogotowie gazowe zakręciło gaz i przystąpiło do czynności naprawczych. Na chwilę obecną dochodzenie w sprawie prowadzi policja.

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek         © Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u