Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego

21 grudnia 2018 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbyło się przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Małkinia Górna zakupionego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach tego zadania pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymała nasza jednostka w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej.

Przekazania sprzętu dokonała Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna w asyście Pana Mariana Krupińskiego Radnego Samorządu Województwa Mazowieckiego V kadencji.


© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u