Ogłoszenie stanu przeciwpowodziowego w Gminie Małkinia Górna

OGŁOSZENIE
STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA

   W związku ze wzrostem stanów wód w rzece Bug  Starosta Ostrowski wydał zarządzenie Nr 8/2013  dnia 12 kwietnia 2013 w sprawie ogłoszenia stanu  przeciwpowodziowego. Zgodnie z w/w zarządzeniem w Gminie Małkinia Górna Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 25/2013 dnia 12 kwietnia wprowadza pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 12 kwietnia  2013 roku od godz. 12.00

   W związku z powyższym w OSP w Małkini Górnej , ul. Ostrowska  , całą dobę dyżurują strażacy , którzy na bieżąco monitorują sytuację. Wszyscy mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy w zabezpieczaniu swoich domów (tj. worków, piasku) bądź pomocy strażaków, mogą dzwonić pod numer telefonu  29 74 55 555

   Można również w przypadku zagrożenia dzwonić pod numery alarmowe Państwowa Straż Pożarna 998 lub Numer Alarmowy 112

   Prosimy mieszkańców zagrożonych terenów o bezpośrednią obserwację stanu wody i zachowanie szczególnej uwagi w zakresie wymienionego zagrożenia.

   Ewakuację zwierząt i mienia należy przeprowadzić w miarę możliwości wcześniej drogą lądową przy wykorzystaniu sił własnych

   Proszę o zgromadzenie materiałów i podstawowych narzędzi budowlanych, przydatnych do zabezpieczenia budynku przed zagrożeniem powodziowym. Przypominam również o obowiązku wcześniejszego zabezpieczenia przed zalaniem nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.

Wójt Gminy                
Małkinia Górna             
mgr inż. Marek Kubaszewski

Zarządzenie nr 25.2013 z 12.04.2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u