Obchody Dnia Strażaka w Gminie Małkinia Górna

Uroczyste Obchody Dnia Strażaka
oraz jubileusz 75 lecia istnienia
Jednostki OSP Kańkowo w Gminie Małkinia Górna

W niedzielę 11 maja 2014 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez: Wójta Gminy Małkinia Górna, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej oraz Zarząd OSP Kańkowo. Były to uroczystości szczególne, ponieważ w tym roku przypada 75 rocznica istnienia jednostki OSP Kańkowo.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą odprawioną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małkini Górnej, którą celebrował Ksiądz Kanonik Ryszard Zalewski w asyście Księdza Kanonika Tadeusza Kaczyńskiego oraz Księdza Kanonika Henryka Stawiereja.

Podczas Mszy Świętej zgromadzeni w świątyni modlili się w intencji strażaków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem nas wszystkich, często w swych działaniach narażając własne życie i zdrowie. Kazanie wygłosił Ksiądz Kanonik Piotr Kapelański, który podkreślił, że służba w szeregach OSP to ogromnie ważna społecznie rola, w której przede wszystkim są obowiązki, a dopiero później honory i przywileje z tego tytułu płynące.

Po Mszy Świętej w paradnym orszaku wszystkie jednostki OSP udały się na miejsce apelu do remizy strażackiej w Kańkowie, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Podczas uroczystego apelu Druh Józef Jagiełło odczytał rys historyczny przedstawiając dzieje powstania i rozwoju jednostki OSP Kańkowo. Szczególnym wyróżnieniem było odznaczenie Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa całej jednostki OSP Kańkowo, co nastąpiło poprzez dekoracje sztandaru.

W trakcie uroczystego apelu Wójt Gminy Małkinia Górna Marek Kubaszewski wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane zarówno do strażaków ochotników, ich rodzin, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Następnie Wójt z okazji jubileuszu 75 lecia istnienia jednostki OSP Kańkowo przekazał na ręce Druha Józefa Jagiełło pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny. Ponadto oficjalnie życzenia i gratulacje Wójt przekazał również z okazji Dnia Strażaka na ręce wszystkich prezesów jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna oraz dla zaprzyjaźnionej jednostki OSP Nieskórz.

W trakcie uroczystego apelu szczególnie zasłużeni Druhowie otrzymali odznaki i medale. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony Druh Józef Jagiełło.

Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali; Janusz Kalata, Stanisław Socik, Andrzej Kalata, Wacław Grześkiewicz, Witold Wileński, Andrzej Siwek.

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali; Piotr Słychan, Stanisław Poławski, Antoni Nowak, Zbigniew Rzępołuch, Jan Sobieski.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali; Daniel Świerżewski, Marcin Staniaszek, Adam Rutkowski, Dariusz Kalata, Andrzej Polak, Janusz Świerżewski, Paweł Słychan, Sebastian Zawistowski, Tomasz Siwek, Wiesław Cymbalak, Jarosław Zawistowski.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali; Rafał Dawidczyk, Adam Socik, Artur Chruściel, Mariusz Zawistowski, Rafał Bordziak, Rafał Kubicki, Grzegorz Terlikowski, Rafał Suchcicki.

Wszystkie medale i odznaczenia wręczali Druh Andrzej Wyszogrodzki, Wójt Gminy Małkinia Górna Druh Marek Kubaszewski oraz Komendant Powiatowy PSP Ostrów Mazowiecka Janusz Iwanowski.

Wójt Marek Kubaszewski jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że strażacy to ludzie godni największego zaufania społecznego, na których zawsze można liczyć.Dlatego powinniśmy cieszyć się, że nasza gmina posiada dziewięć jednostek OSP, o których skuteczności mieszkańcy mogli przekonać się niejednokrotnie. 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u