NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW

Apel do Mieszkańców !

 NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna

   Nadeszła wiosna, a wraz z nią wzrost zagrożenia pożarowego spowodowanego nie tylko wpływem aury, ale również ludzką lekkomyślnością. W związku z tym, że rozpoczął się okres wiosennych porządków, również tych związanych z utrzymaniem czystości na polach w szczególności polegających na usuwaniu pozostałości roślin poprzez tak zwane wypalanie traw, apeluję do wszystkich Mieszkańców Gminy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Wypalanie zarówno traw, łąk, jak i nieużytków  jest prawnie zabronione, za co grozi kara aresztu lub grzywny.

   Jednocześnie pragnę ostrzec o negatywnych skutkach, jakie wiążą się z wypalaniem roślinności, ponieważ często są one wręcz nieodwracalne. Wypalanie traw powoduje między innymi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów, zatruwa atmosferę dwutlenkiem węgla, natomiast sam dym może być przyczyną zagrożeń w ruchu drogowym, utrudniając kierowcom widoczność.

   Wypalanie traw wiąże się również z degradacją gleby, niszczeniem mikrofauny w postaci trzmieli, mrówek, błonkówek, niszczeniem legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa. 

   Większość ludzi uważa, że wypalanie trawy jest zupełnie niegroźne, jednak nic bardziej mylnego, gdyż wystarczy chwila nieuwagi i bardzo szybko może się to zmienić w niekontrolowany ogień, który często jest przyczyną groźnych pożarów.

   Skutki bezmyślnego wypalania traw, to również duże koszty związane z prowadzeniem akcji ratowniczo – gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, który pokrywany jest z budżetu Gminy. Miejmy tego świadomość i pamiętajmy, że wypalanie traw przynosi więcej szkody niż pożytku.

Wójt Gminy Małkinia Górna 
Marek Bernard Kubaszewski

 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u