Kurs ratownictwa wodnego

W miesiącu październiku 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła specjalistyczne szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W szkoleniu wzięli udział strażacy z jednostek OSP Brok, OSP Małkinia Górna, OSP Zaręby Kościelne oraz OSP Nur.

Podczas szkolenia szczegółowo omawiane były następujące zagadnienia:
- sprzęt ratownictwa wodnego – rodzaje i budowa łodzi ratowniczych, sprzęt bosmański i ratowniczy,
- działania ratownicze na lodzie – rodzaje sprzętu i zabezpieczeń, bezpieczeństwo poruszania się po lodzie, techniki wydobywania poszkodowanych z przerębli,
- konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – rodzaje budowli ochronnych, urządzeń hydrotechnicznych i ich zastosowanie, konstrukcja wałów,
- działania ratownicze i zabezpieczające – metody ochrony wałów, ewakuacja ludzi i zwierząt, rozpoznawanie uszkodzeń budowli ochronnych,
- udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – zasady bezpiecznego podejmowania z wody ludzi i zwierząt, zastosowanie sprzętu bosmańskiego i ratowniczego,
- działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią, znaki umowne, akcje humanitarne na ternie powodziowym,
- usuwanie skutków powodzi – zasady wypompowywania wody z zalanych obiektów, rodzaje zagrożeń epidemiologicznych.

Część praktyczna kursu prowadzona była na żwirowni w miejscowości Kępiste Borowe w gmina Zaręby Kościelne, natomiast wykłady odbywały się na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego st. kpt. mgr Dariusz Zadroga i kpt. mgr inż. Rafał Kamiński. Po zakończonej teorii i praktyce wszyscy druhowie przystąpili do obowiązkowego egzaminu sprawdzającego, który dla wszystkich uczestników kursu zakończył się pomyślnie.

 

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u