Instrukcja o postępowaniu

Na podstawie art. 267 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz.712)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości poniższą instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu AMERIGAS Polska Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 8, 07-320 Małkinia Górna

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu AMERIGAS Polska Sp. z o.o.ul. Jana III Sobieskiego 8, 07-320 Małkinia Górna

Informacji w powyższym zakresie udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 31 99 208,
prewencja@mazowsze.straz.pl

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u