Gminne Ćwiczenia OSP Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz

   W sobotę 14 września 2013r. w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz odbyły się ćwiczenia pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Małkinia Górna, mające na celu sprawdzić przygotowanie oraz czas reakcji naszych strażaków w przypadku realnego zagrożenia.

   Tuż po godzinie 14.00 w obrębie znacznej części Małkini Górnej rozległ się głośny dźwięk syren alarmujących o pożarze. Jak się okazało pożar wybuchł w lesie, tuż przy miejscowości Małkinia Mała-Przewóz. Dosłownie kilka minut później na miejscu zdarzenia były już wszystkie  wozy strażackie w pełnej gotowości do działań. Podczas akcji okazało się, że w lesie w Miejscowości Małkinia Mała-Przewóz, doszło do wybuchu groźnego pożaru, który zdążył rozprzestrzenić się już w kliku kolejnych miejscach. Ponieważ pożar wybuchł niezwykle blisko obiektów mieszkalnych, część strażaków zajęła się zabezpieczeniem terenu przed przedostaniem się ognia do pobliskich domostw, poprzez rozstawienie kurtyn wodnych. Pozostałe jednostki w sposób natychmiastowy przystąpiły do gaszenia pożaru. Ćwiczenia trwały około godziny i brały w nich udział jednostki OSP z terenu gminy Małkinia Górna.

   Dzięki tego typu ćwiczeniom strażacy sprawdzają swoją gotowość do akcji oraz stan wyszkolenia. Niezwykle istotne, jest to by wszystkie działania były synchronizowane w czasie, dając obiektywnie najlepsze rezultatu poprzez szybkie ugaszenie pożaru i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na pobliskie zabudowania, chroniąc w ten sposób miejscową ludność i jej dobytek.

   Jak co roku, ćwiczenia obserwował Wójt Gminy druh Marek Kubaszewski, który zawsze podkreśla, że dobre wyposażenie OSP leży w interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy, ponieważ to ochotnicze jednostki w przypadku niebezpieczeństwa mogą najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia. Dlatego też ćwiczenia sprawdzające ich przygotowanie do akcji, są tak ważne i potrzebne. W trakcie podsumowania ćwiczeń, Wójt zwracając się do strażaków OSP gminy Małkinia Górna powiedział również  „Więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi w akcji” …

   Podczas sobotnich ćwiczeń nadzór nad jednostkami OSP sprawował Komendant Gminny druh Witold Biegaj, natomiast poprawność prowadzonych działań oceniał st. kpt. Dariusz Zadrogaz wydziału operacyjno-szkoleniowegoPSP w Ostrowi Mazowieckiej. Ponadto ćwiczenia jednostek OSP obserwował Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Józef Warchoł, druh Andrzej Wyszogrodzki i druh Andrzej Sadowski.

   Tego dnia po raz kolejny nasi gminni ochotnicy udowodnili swoje bardzo dobre przygotowanie, dzięki czemu mieszkańcy gminy Małkini Górnej mogą czuć się bezpiecznie.

Zapraszamy do galeri - Ćwiczenia OSP - Małkinia Górna 2013

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u