Dzień Strażaka w Gminie Małkinia Górna

Dnia 6 maja 2012 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka zorganizowane przez: Wójta Gminy oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Małkini Górnej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą odprawioną w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małkini Górnej, którą celebrował Proboszcz parafii Ksiądz Kanonik Tadeusz Kaczyński. Podczas Mszy Świętej zgromadzeni w świątyni modlili się w intencji strażaków, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem nas wszystkich, często w swych działaniach narażając własne życie i zdrowie. Proboszcz parafii zwracając się do wiernych, jak i bezpośrednio do zebranych w świątyni strażaków podkreślił, że służba w szeregach OSP to ogromnie ważna społecznie rola, w której przede wszystkim są obowiązki, a dopiero później honory i przywileje z tego tytułu płynące, jednocześnie życząc wszystkim strażakom tyle samo wyjazdów, co i powrotów.

Po Mszy Świętej w uroczystym pochodzie strażacy przemaszerowali na plac OSP w Małkini Górnej, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Widok maszerujących ubranych na galowo strażaków, choć znany naszym mieszkańcom zawsze robi duże wrażenie.

W obchodach Dnia Strażaka brały udział władze gminy na czele z Wójtem Markiem Kubaszewskim oraz Zastępcą Wójta Janem Borowym. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście.

W trakcie apelu Wójt oficjalnie przekazał prezesom wszystkich jednostek OSP życzenia oraz słowa uznania w postaci listów pochwalnych, w których zwrócił się do strażaków tymi oto słowami: „Dzień Strażaka to piękne, wyjątkowe i ważne święto, będące swoistym podziękowaniem całego społeczeństwa za służbę drugiemu człowiekowi, za trud zaangażowanie i ofiarną, lecz co istotniejsze bezinteresowną pomoc. Być strażakiem to ogromny zaszczyt, ale tym samym i obowiązek wobec innych. To służba względem drugiego człowieka, nieustanna praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. W dniu tak szczególnym życzę Wam, dzielni Druhowie, spełnienia wszystkich planów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Waszych najbliższych za ich wyrozumiałość i cierpliwość, lecz co najważniejsze wsparcie, jakiego Wam na co dzień udzielają.Ufam, iż bezinteresowna potrzeba niesienia pomocy innym jest dla Was celem nadrzędnym, a każda akcja, do jakiej przystąpicie, jedynie utwierdzi Was w przekonaniu, że pomoc drugiemu człowiekowi poprzez ratowanie życia, zdrowia oraz mienia to zarówno Wasz obowiązek, jak i zaszczyt. Niech Św. Florian wspiera Was w wypełnianiu strażackich zadań i czuwa nad Waszym bezpieczeństwie”.

W trakcie uroczystego apelu szczególnie zasłużeni druhowie otrzymali odznaki i medale. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa– Kuśpiel Witold, Wojciechowski Karol, Zbiejczyk Dariusz; Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Kaliś Jarosław, Winecki Andrzej; Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał Kalupa Michał.

Wójt Marek Kubaszewski jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na to , że strażacy to ludzie godni największego zaufania społecznego, na których zawsze można liczyć.Tym bardziej cieszy, że nasza gmina posiada dziewięć jednostek OSP, o których skuteczności mieszkańcy mogli przekonać się niejednokrotnie, ponieważ naszym dzielnym druhom pracy nie brakuje i pomimo obowiązków zawodowych na wezwanie zawsze w pełnej gotowości stawiają się na czas.

Uroczystość zakończyła się strażacką grochówką.

Zapraszamy do galeri - Dzień Strażaka w Gminie Małkinia Górna 2012

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u